Hold øje med din installation

Igen i år har vi efter frostperioden oplevet vandspild i forbindelse med frostsprængninger. Vi skal derfor endnu engang opfordre til, at man sør- ger for, at der er lukket for vandet, når man ikke anvender sit sommerhus om vinteren. Alternativt bør man have én til at holde opsyn med ejendom- men.

Vandværket kører med konstant registrering af vandforbruget, og finder indenfor et døgn, om forbruget er unormalt stort. Der iværksættes så en lækagesøgning for at finde lækagen. Det er et tidskrævende og omkost- ningsfyldt arbejde. Så selv om et vandspild i en ejendom bliver registreret af ejendommens måler, giver det forøgede udgifter til værket totalt set p.g.a. lækagesøgningen. Der har været drøftelser i bestyrelsen, om man bør stile regningen for lækagesøgningen til den forbruger, på hvis ejen- dom lækagen er konstateret.

Hvis forbrugerne har en mening om dette, kan I sende dem her: post@sdrydbyvand.dk

Så stort er vandspildet