Målerudskiftning

Jf. kontrolmanual udskiftes alle vandmålere  denne sommer.

Udskiftningen vil ske i juni, juli og august måneder 2018

Hvis ikke Deres måler sidder i en udendørs målerbrønd, bedes De

kontakte formand Lars D. Nielsen på tlf.nr.: 20 30 31 69 eller 97 95 16 69

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sdr. Ydby Vandværk I/S, Nygårdsvej 2, Ydby, 7760 Hurup
Administration: Møllebakken 21, Klitmøller, 7700 Thisted
Tlf. 21 41 57 94

Tlf. 97 95 62 76
Vagttelefon 20 30 31 69
E-mail: post@sdrydbyvand.dk