Sdr. Ydby Vandværk A.m.b.a.

Tlf. 97 95 62 76
Formand: Lars D. Nielsen tlf.:   20 30 31 69
E-mail: post@sdrydbyvand.dk

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling lørdag den 18. maj 2024 klokken 11.00 hos Poul Svendsen, Kammersgårdsvej 18 7760 Hurup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen, efter tur afgår Lars Donbæk Nielsen, Jens Krabbe og Bent Hove, alle villige til genvalg.
  8. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Der serverest et let traktement efter generalforsamlingen, derfor bedes man tilmelde sig senest den 15. maj på ovenstående telefon eller e-mail.