GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 7. juli 2020 kl. 19.00

 hos Birthe og Poul Svendsen, Kammersgårdsvej 18, 7760 Hurup Thy

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Vedtægtsændringer
  4. Evt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Sdr. Ydby Vandværk I/S, Nygårdsvej 2, Ydby, 7760 Hurup
Administration: Møllebakken 21, Klitmøller, 7700 Thisted
Tlf. 21 41 57 94

Tlf. 97 95 62 76
Vagttelefon 20 30 31 69
E-mail: post@sdrydbyvand.dk