Sdr. Ydby Vandværk A.m.b.a.

Tlf. 97 95 62 76
Formand: Lars D. Nielsen tlf.:   20 30 31 69
E-mail: post@sdrydbyvand.dk

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling onsdag den 24. maj 2023 klokken 19.00 hos Poul Svendsen, Kammersgårdsvej 18 7760 Hurup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen, efter tur afgår Poul Svendsen, villig til genvalg og Kresten Larsen, ønsker ikke genvalg
  8. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Tilmelding senest den 22. maj på ovenstående telefon eller e-mail.