Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.00

hos Bent Hove Christensen, Sindrupvej 3, 7760 Hurup.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tilmelding til formanden udbedes senest mandag den 21. juni 2021

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Sdr. Ydby Vandværk A.m.b.a.

 

Tlf. 97 95 62 76
Formand: Lars D. Nielsen tlf.:   20 30 31 69
E-mail: post@sdrydbyvand.dk

A