BILLEDER

billed1Velkommen til vandværket

billed2
Værkets bagside

billed3
Boring I på værket

billed4
Filtre til rensning

billed5

billed6

billed7
“Gamle” afdeling

billed8
Udpumpning

billed9
Tavler i lange baner

billed10
Nedgang til rentvandsbeholder

billed11
Slambassin til fældning efter filterskylning

billed12
Til ejendommens vedligeholdelse – ude og inde

billed13
Kort over Draget er ophængt på værket

billed14
Kort over hele ledningsnettet forefindes på værket.
Effektivt affugtningsanlæg gør det muligt at benytte værket som arkivplads.