Generalforsamling afholdt hos  Poul Svendsen, Kammersgaardvej 18, 7760 Hurup Thy
Torsdag, den .18 juni 2020, kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere : Alice Krabbe og Birthe Svendsen

2.   Valg af dirigent: Poul Nørgaard Larsen

3.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2019.
Aflagt af Lars D. Nielsen – godkendt.

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019.
Forelagt af Martin N. Andersen – godkendt.

5.   Indkomne forslag – Forslag om ændring af selskabets vedtægter  fra I/S til A.m.b.a Forslaget blev enstemmigt godkendt, men da der ikke var 2/3 af stemmeberettigede til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som bliver afholdt tirsdag den 7. juli 2020 kl. 19.00 hos Birthe og Poul Svendsen, Kammersgaardsvej 18.

6.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg til Bent Hove Christensen, Jens Krabbe og Lars Donbæk Nielsen   

7.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  Jørgen Bloch valgt

8.   Valg af revisor.
Poul Nørgaard Larsen og Jørgen Bloch valgt . 

9.   Eventuelt.
Ikke noget

Ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 7. juli 2020 hos Birthe og Poul Svendsen med følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere: Alice Krabbe og Else-Marie Larsen
  2. Valg af dirigent: Poul Nørgaard Larsen
  3. Vedtægtsændringer: Blev enstemmigt godkendt
  4. Eventuelt: Intet