Generalforsamling er afholdt hos  Jens Krabbe, Sindrupvej 15, 7760 Hurup Thy

Torsdag, den .18 maj 2017, kl. 19.00DAGSORDEN:

1.   Valg af dirigent. Martin N. Andersen  – valgt.

2.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2016.
Aflagt af Lars D. Nielsen – godkendt.

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2016.
Forelagt af Knud-Ole Henriksen – godkendt.

4.   Indkomne forslag – Ingen

5.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg til Svend Erik Hald og Poul Svendsen  

6.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  Jørgen Bloch valgt

7.   Valg af revisor.
Poul Nørgaard Larsen og Jørgen Bloch valgt . 

8.   Eventuelt.
Alice Krabbe opfordrede bestyrelsen til at se på kalk i vandet.