Generalforsamling afholdt hos  Helle og Bent Hove Christensen, Sindrupvej 3 7760 Hurup Thy.
Torsdag, den 24. juni 2021, kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere : Bente Fisker og Else Marie Larsen

2.   Valg af dirigent: Knud Ole Henriksen

3.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2020.
Aflagt af Lars D. Nielsen – godkendt.

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2020.
Forelagt af Jens Krabbe – godkendt.

5.   Indkomne forslag –Ingen.

6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Genvalg til Poul Svendsen og Kresten Larsen   

7.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  Jan Fisker

8.   Valg af revisor.
Poul Nørgaard Larsen og Allan P. Høj. 

9.   Eventuelt.
Ikke noget